psychopathie.info

opgelet: dit is een archiefversie; de informatie die u hier vindt kan interessant zijn voor professionals; de inhoud van de webstek moet echter worden bijgewerkt.

maak aub gebruik van janstorms.org voor recente algemene informatie over cursussen e.d.

Inhoud

Vermoedelijk lijdt één op de 20 mensen – in min of meer ernstige mate – aan psychopathie, een ernstige beperking van het geweten. De diagnose wordt slechts bij uitzondering gesteld, dan meestal in het kader van zware misdaden die veel weerklank krijgen in de media. Het merendeel van de gevallen wordt dus niet onderkend. Juist deze mensen bij wie de stoornis enigszins verborgen blijft, veroorzaken in gezinnen, op het werk, in verenigingen, op school of in de buurt veel leed.

Het is van groot belang dat psychopathie herkend wordt. Zonder herkenning is een doeltreffende aanpak onmogelijk. Psychopathie stelt echter bijzondere uitdagingen aan herkenning. De diagnose kan zeer lastig zijn. Eén van de knelpunten is dat het moeilijk is gebleken om psychopathie op een heldere wijze te definiëren. Aan het oplossen van deze hindernis draagt Jan Storms bij met het formuleren van een nieuw psychopathie-construct, met bijbehorende praktische vaardigheden voor het stellen van diagnoses.

Tijdens de lezing licht Jan Storms zijn nieuwe psychopathieconstruct toe en vergelijkt het met enkele veel gehanteerde constructen. Zie voor een voorproefje: kernkenmerken en stereotypering.

Doelgroepen

Bent u een jurist, een hulpverlener in de sociale of (psycho)medische sector, een personeelsfunctionaris of recruiter, pedagoog? U krijgt met zekerheid te maken met mensen die lijden aan psychopathie. Herkenning kan erg moeilijk zijn, ermee omgaan nog meer. Psychopathie kunnen herkennen en hanteren is een belangrijke professionele vaardigheid, nodig om uw cliënten, personeelsleden, leerlingen met de juiste raad te kunnen bijstaan en om collusie met handig manipulerende, destructieve mensen te vermijden.

Spreker

Jan Storms is bewustzijnsdeskundige. Hij ondernam een academische studie van de vedische wetenschap (de spirituele en wetenschappelijke traditie van het oude India) en bestudeerde een rist van exacte- en menswetenschappen in het licht van de fundamenten van kennis (B.A.– en M.A.-graad).
Hij heeft meer dan dertig jaar ervaring in het onderricht aangaande bewustzijn en bewustzijnsontwikkeling.

Sinds 2006 maakte hij een studie van psychopathie (het ontbreken van bewustzijn/geweten) die resulteerde in:

  • het succesboek ‘Destructieve relaties op de schop. Psychopathie herkennen en hanteren’, uitgegeven bij Ankh-Hermes, zesde druk
  • een nieuw, wetenschappelijk gefundeerd psychopathie-construct
  • een effectieve therapeutische aanpak van de diepe trauma’s die teweeggebracht worden door langdurige interacties met mensen die aan psychopathie lijden.