psychopathie.info

opgelet: dit is een archiefversie; de informatie die u hier vindt kan interessant zijn voor professionals; de inhoud van de webstek moet echter worden bijgewerkt.

maak aub gebruik van janstorms.org voor recente algemene informatie over cursussen e.d.

Het boek ‘Destructieve relaties op de schop – psychopathie herkennen en hanteren’ is een theoretisch en praktisch handboek dat in de eerste plaats bestemd is voor mensen die direct in aanraking komen met iemand die aan psychopathie lijdt. Het boek is echter ook nuttig voor beroepsmensen. Psychopathie is immers voor hen die er slechts zijdelings mee te maken krijgen meestal moeilijk tot zeer moeilijk te doorgronden.

Destructieve relaties op de schop

1 – Kader en begrippen

2 – Psychopathie

3 – Psychopaten

4 – Prooien

5 – De psychopaat in actie

- – Mededogen

6 – Zelfbescherming

7 – Herstel

8 – Aanbevelingen