psychopathie.info

opgelet: dit is een archiefversie; de informatie die u hier vindt kan interessant zijn voor professionals; de inhoud van de webstek moet echter worden bijgewerkt.

maak aub gebruik van janstorms.org voor recente algemene informatie over cursussen e.d.

Vermoedelijk lijdt één op de 20 mensen – in min of meer ernstige mate – aan psychopathie. De diagnose wordt slechts bij uitzondering gesteld, dan meestal in het kader van zware misdaden die veel weerklank krijgen in de media. Het merendeel van de gevallen wordt dus niet onderkend.

Juist deze mensen bij wie de stoornis enigszins verborgen blijft, veroorzaken in gezinnen, op het werk, in verenigingen, op school of in de buurt veel leed. Bent u een jurist, een hulpverlener in de sociale of medische sector, een personeelsfunctionaris of recruiter, pedagoog, leerlingenbegeleider of leerkracht? U krijgt met zekerheid te maken met mensen die lijden aan psychopathie. Herkenning kan erg moeilijk zijn, ermee omgaan nog meer.

Psychopathie kunnen herkennen en hanteren is een belangrijke professionele vaardigheid, nodig om uw cliënten, personeelsleden, leerlingen met de juiste raad te kunnen bijstaan en om collusie met handig manipulerende, destructieve mensen te vermijden.

Via deze webstek kunt u workshops boeken voor het herkennen en hanteren van psychopathie. De workshops zijn bestemd voor beroepsbeoefenaren. De doelgroepen: hulpverleners in de sociale en medische sector, personeelsfunctionarissen en recruiters, mensen werkzaam in de juridische sector en in het onderwijs.

Er zijn twee formaten beschikbaar. Een driedaagse workshop voor mensen die met of ten behoeve van kinderen werken en een tweedaagse workshop voor alle overige beroepen.

Kosten: de tweedaagse workshop kost €820,–; de driedaagse workshop €1320,–. Alle prijzen zijn inclusief catering, exclusief verblijf, exclusief BTW.

U kunt zich aanmelden voor het ontvangen van cursusinformatie via het aanmeldformulier

.