psychopathie.info

opgelet: dit is een archiefversie; de informatie die u hier vindt kan interessant zijn voor professionals; de inhoud van de webstek moet echter worden bijgewerkt.

maak aub gebruik van janstorms.org voor recente algemene informatie over cursussen e.d.

‘Ik ken de heer Jan M.J. Storms meer dan twintig jaar. Ik heb hem leren kennen als een man met een buitengewoon helder en scherp intellect, een ongelooflijke belezenheid, die daarbij ook nog eens die kennis steeds paraat heeft.

Buiten dat is hij nog een zeer levendig en begaafd spreker.

Hij heeft het vermogen om in zeer korte tijd problematieken van zeer uiteenlopende aard en op vele terreinen tot in de kern te doorgronden, hun consequenties te overzien en oplossingen aan te reiken.
Hij is hierin zeer creatief en door zijn diepte en breedte van visie zeer overtuigend.

[…]

[Jan Storms is iemand] die openbreekt, wakker schudt, nieuwe inzichten biedt, andere wegen toont en originele oplossingen aanreikt. Ideaal in situaties waar ondernemingen of instituties nieuwe wegen moeten inslaan of zich moeten bezinnen of ze nog wel goed bezig zijn.

Drs. J.A.J.H. Uijen
directeur sociale zaken Holec Ned. BV (gepensioneerd)


‘De heer Storms ken ik als een doelgericht en bezield spreker, getuigend van grote intellectuele, maar ook geestelijke kwaliteiten. Hij is in staat om de mens of de groep met wie hij werkt goed aan te voelen, wat er nodig is aan te reiken en bovendien kan hij erg goed luisteren en ‘zien’.

Hij is enthousiast om zijn positieve boodschap over te brengen, op welk terrein dan ook en heeft een brede kennis op vele terreinen, zoals politiek, filosofie en taal. Vooral zijn poëtische maar tevens volstrekt heldere gave van spreken maakt samenwerken zeer plezierig, vanwege de verbeeldingskracht – en dus creativiteit – die hij in de ander los kan maken.

De heer Storms ken ik als een zeer toegewijd, integer en intelligent iemand die onmiddellijk in de gaten heeft wat er werkelijk aan de hand is.

Jkvr. Ds. P.P. Boddaert, remonstrants predikant