psychopathie.info

opgelet: dit is een archiefversie; de informatie die u hier vindt kan interessant zijn voor professionals; de inhoud van de webstek moet echter worden bijgewerkt.

maak aub gebruik van janstorms.org voor recente algemene informatie over cursussen e.d.

Jan Storms

Jan Storms is bewustzijnsdeskundige. Hij ondernam een academische studie van de vedische wetenschap (de spirituele en wetenschappelijke traditie van het oude India) en bestudeerde een rist van exacte- en menswetenschappen in het licht van de fundamenten van kennis (B.A.- en M.A.-graad).

Hij heeft meer dan dertig jaar ervaring in het onderricht aangaande bewustzijn en bewustzijnsontwikkeling. Sinds 2006 maakte hij een studie van psychopathie (het ontbreken van bewustzijn/geweten) die resulteerde in:

- het boek ‘Destructieve relaties op de schop’
- een nieuw, wetenschappelijk gefundeerd psychopathie-construct
- een effectieve therapeutische aanpak van de diepe trauma’s die teweeggebracht worden door langdurige interacties met mensen die aan psychopathie lijden.

Daarnaast koestert hij een bijzondere belangstelling voor het initiëren van cultuurtransformaties in organisaties en volksgroepen.

Zijn lijfspreuk ontleent hij aan de Chandogya Upanishad: “Er is geen vreugde in het kleine; het oneindige is vreugde.”