psychopathie.info

opgelet: dit is een archiefversie; de informatie die u hier vindt kan interessant zijn voor professionals; de inhoud van de webstek moet echter worden bijgewerkt.

maak aub gebruik van janstorms.org voor recente algemene informatie over cursussen e.d.

Dit overzicht geeft een indicatie van de inhoud van de workshops.

Voor diverse doelgroepen wordt de inhoud aangepast.

 1. Zelfbetrokkenheid – geestelijke gezondheid als ijkpunt
  1. Oefening voor het opzetten van een korte terugkoppelingslus (deze oefening wordt tijdens de workshop een aantal maal herhaald.)
  2. Geestelijke gezondheid, zelfbetrokkenheid en vervreemding
  3. Gelaagdheid van de innerlijke werkelijkheid
 2. Wat is psychopathie?
  1. Wezenlijke kenmerken
  2. Stand van het wetenschappelijk onderzoek
  3. Oorzaken van psychopathie
 3. Comorbiditeit
  1. Bronnen van destructiviviteit: de psychopathische kloof, innerlijke schade en destructief recht
  2. Oefeningen in de exploratie van het onderscheid tussen geestelijke gezondheid en psychopathie
 4. Psychopathie herkennen om medeplichtigheid te voorkomen
  1. Maskers
  2. Invloed op de omgeving
  3. Oefeningen in de intuïtie van psychopathie
  4. Gedrag en manipulatietacktieken - het belang van labeling
  5. Wijze van communiceren
  6. Oefeningen in labeling van manipulatietechnieken
  7. Diagnostische methoden
  8. De triomf van feiten, logica, gezond verstand en kennis over oppervlakkige indrukken
  9. Profilering van psychopaten
 5. Prooien
  1. Profiel van de prooi
  2. Destructie van de prooi
  3. De psychopathische omkering
  4. Schade en herstel
  5. Steun aan de prooi
  6. Wanneer de prooi zich niet kan losmaken
 6. Omgevingsfactoren
  1. De rol van mensen die de psychopathie niet doorzien
  2. Blow-back van hen die zich gecompromitteerd hebben
 7. Hoe met een psychopaat omgaan
  1. Wanneer voorzichtigheid geboden is
  2. Krachtdadig optreden
  3. Overzicht van te nemen maatregelen
 8. Caveats (speciaal voor hulpverleners)
  1. Een overzicht van kwetsbaarheden en bijpassende maatregelen
  2. Bescherming van je integriteit in de omgang met stressvolle situaties (waarin mogelijk een psychopaat aanwezig is)
  3. Nazorg en de val van onvervulde behoeften

De workshop voor mensen die met kinderen werken heeft nog een derde dag.