psychopathie.info

opgelet: dit is een archiefversie; de informatie die u hier vindt kan interessant zijn voor professionals; de inhoud van de webstek moet echter worden bijgewerkt.

maak aub gebruik van janstorms.org voor recente algemene informatie over cursussen e.d.

Een zeer interessant boek over psychopathie met scherpe waarnemingen en uitstekende inzichten, en met voorbeelden van zeer ernstige gevallen van psychopathie is The Mask of Sanity van Hervey Cleckley. Het psychopathie-construct van Cleckley vormt de basis van het op dit ogenblik meest gehanteerde psychopathie-construct van professor Hare. In Political Ponerology geeft Andrzej M. Lobaczewski een kijk op psychopathie in de samenleving en geeft weer hoe psychopaten de macht grijpen. Het Handbook of Psychopathy is een verzameling van verhandelingen van wetenschapsmensen die een goed beeld geeft van het denken over psychopathie en het onderzoek ernaar.